Browsing articles tagged with " częstotliwości"
mar 12, 2012
cb radio

Częstotliwość CB radio

Jak już wielokrotnie wspominano, w naszym kraju, można pracować w zakresie od 26,960 do 27,400 MHz ( w tabelce, jest to zaznaczone na czerwono). Zresztą poniższa tabela, zawiera też sama w sobie, przyporządkowanie poszczególnych kanałów, w zakresie od 25,610 do aż 28,300 MHz. Odpowiada to schematowi „jeden raz w prawo”, „dwa razy w prawo” oraz „jeden raz w lewo”, „dwa razy w lewo” oraz „trzy razy w lewo”. W standardowych CB radiach, gdzie najczęściej zakres podstawowej czterdziestki to D, odpowiada ona zakresom ABC oraz E a także i F. Warto zwrócić szczególną uwagę, na częstotliwość zaprezentowaną w tabeli, które podane zostały w rastrze zerowym, co ciekawe, na całym globie, działa się raczej na rastrze piątkowym. Pamiętajmy o tym, że CB radia zwłaszcza TRX, czyli dla pasma 10m, po przełączeniu częstotliwości, kanałów rozpoczną działanie w rastrze piątkowym. Te CB radia, które nie posiadają multistandardów, czyli ustawień indywidualnych dla poszczególnych państw, trzeba będzie w naszym kraju, dostroić odpowiednio do rastra zerowego. Nie jest to nic trudnego, prosiłbym jeszcze o zwrócenie uwagi na kolor żółty w naszej tabeli, są to dziury między kanałowe.

Tabelka częstotliwości CB

Częstotliwości CB